ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ:

  • Αστυνομικό τμήμα Μπαλντούμας      2656022729

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

  • Αγροτικό Ιατρείο Μικρού Περιστερίου   2656022765

  • Περιφερειακό Ιατρείο Μπαλντούμας       2656022768 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:   Δ.Ε.Η  2656022138    Ο.Τ.Ε  2656022199

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Μπλέτσος Κωνσταντίνος 2656022888

                                                                                                   Επιστροφή